Výroba

V naší hale v Bělkovicích-Lašťanech, pod rukou zkušených pracovníků, probíhá veškerá výroba.

Výrobní proces

Pokud máte cestu kolem, stavte se. Rádi vás s výrobním procesem seznámíme přímo na místě.

Jak to u nás vypadá?

POSTUP VÝROBY

1. SOUPIS PRVKŮ​

Probíhá pomocí vlastní aplikace Eviron calculator, ve které se dá nastavit tlak systému, zvolené doplňky a příruby jednotlivých prvků.

Eviron calculator

2. KUSOVNÍK​

Na jeho základě lze zhotovit ručně samotné vzduchovody, rovněž je pomůckou pro sestavení prvků po strojovém předfrézováním.

3. OBJEDNÁVKA​

Pakliže položky v kusovníku splňují všechny potřeby konkrétní realizace zákazníka a jsou jím odsouhlasené, začínáme s výrobou.

4. PŘÍPRAVA ŘEZÁNÍ (PŘI STROJNÍM PŘEDFRÉZOVÁNÍ)

Aplikace CNC stroje optimalizuje jednotlivé části prvků vzduchovodu z kusovníku, poté se pomocí USB klíče tyto údaje přenesou do frézy.

5. PŘEDFRÉZOVÁNÍ CNC STROJEM​

Frézováním naše výroba zpracuje surový panel.

6. VÝROBA PRVKŮ​

Výroba strojem přefrézovaných nebo navrhnutých prvků dle technické dokumentace. 

7. KONTROLA EXPEDICE​

Dbáme na kvalitu po celou dobu výrobního procesu. Před odevzdáním hotových a sestavených prvků vzduchovodu zákazníkovi, ještě naposledy, vše pečlivě zkontrolujeme.  

8. DOPRAVA​

Předfrézované panely nebo zkompletované potrubí dopravíme společně s příslušenstvím dle požadavku zákazníka. 

Řekněte si o konzultaci zdarma