V jakém programu pracovat s předizolovaným ALP potrubím?

V jakém programu pracovat s předizolovaným ALP potrubím?

Co je BIM? (z anglického: Building Information Model = informační model budovy)

BIM je proces navrhování, konstrukce a řízení budov nebo infrastruktury využívající elektronické informace za účelem definování objektů. V tomto procesu jsou všechny informace (výrobky, pracovní síla, zařízení, činnosti), týkající se procesů výstavby a údržby, shromažďovány společně na sdíleném úložišti.

• Knihovny BIM jsou vývojem bloků CAD softwaru díky skutečnosti, že ve standardní verzi integrují geometrický popis spolu s negrafickou informací týkající se výrobku nebo předmětu.

• Není to pouze vizualizační nástroj, ale rovněž slouží k výměně informací v celém dodavatelském řetězci, počínaje vytvářením technických listů, až po informaci životního cyklu projektu.

BIM nezavazuje k používání nového softwaru nebo ke změně způsobu navrhování, ale umožňuje aktualizovat, sdílet a centralizovat všechny informace, čímž zefektivňuje práci a zkracuje čas při návrhu nových projektů.

P3BIM: Revit – program pro modelování

Společnost P3 vyvinula speciální program (P3BIM) pro predizolované (ALP) potrubí P3ductal, který neuvěřitelně zlepšuje data pro výrobu různého příslušenství k předizolovanému (ALP) potrubí, což umožňuje vyrábět součásti k predizol potrubí přesně podle požadavků konečného zákazníka. Tento program byl generovaný podle parametrů softwaru BravoP3, který řídí automatický řezací systém P3 (řezací plotr – tisk 2D dokumentace).

P3BIM: vytvoří přehled materiálů

Data z P3BIM umožňují přístup do evidence materiálů a propojení dat z P3BIM s daty v katalogu P3ductal.

P3BIM: vizualizace materiálů

K dispozici jsou dvě grafiky: hliník bez loga P3 (výchozí) a hliník s logem P3.

P3BIM: exportovatelné ve formátu grafu a dialogů pomocí softwaru BravoP3

P3ductbim – podpěry předizolovaného (ALP) potrubí a automatické polohování výztuh

P3ductbim umožňuje automatické polohování statických podpěr a seismického ztužení na základě výpočtových tabulek obsažených v technické příručce P3 podle aktuálně platných předpisů.